Legionářský směr 3/2014

15. 8. 2022

Obsah čísla:

 • Projekt Legie 100 je na startu!
 • Projekt Legie 100 se rozjíždí plnou parou!
 • Sokol – partner projektu Legie 100
 • Já jsem to říkal od samotného počátku
 • Stalo se…
 • Národní pouť za rotou „Nazdar“ do Francie
 • II. ročník letného Legiomaršu sa konal pod záštitou prezidenta ČR
 • Rota „Nazdar“: Ve jménu volnosti, rovnosti a bratrství!
 • Česká družina – počátek ruských legií
 • Češi v srbských jednotkách 1914–1916
 • Hovoříme s náčelníkem Generálního štábu Armády České republiky
 • Význam husitských tradícií v čs. zahraničnom vojsku
 • Stejnokroje československých legií – rota „Nazdar“
 • Adopce hrobů československých generálů
 • Jaké byly jejich životní osudy
 • 8. říjen – Památný den sokolstva
 • Na karpatsko-dukelskou operaci vzpomíná hlavní „týlař“ 1. čs. armádního sboru
 • 21. základna taktického letectva „Zvolenská“
 • Po 72 letech jsme opatrovali náš OHEŇ s nadějí a vírou…
 • ARCHA 13 – prezentace historických památek
 • Zámeček v Pardubicích již zažil tři významné akce
 • Miroslav Ludvík: Válečné veterány mám v nesmírné úctě
 • Příběhy sbírkových předmětů VHÚ – Kapesní nůž Jana Kubiše