Legionářský směr, číslo 1/2014

15. 8. 2022

Obsah čísla:

 • OHEŇ(BEZ)NADĚJE
 • „Mám radost, ale jsem také pořádně naštvaný.“
 • Vyjádření k mediálnímu útoku na Československou obec legionářskou
 • První konference partnerů projektu Legie 100
 • Řekli jsme si, že do toho dáme něco ze sebe, něco ze svého srdce…
 • Projekt Péče ČsOL o válečné veterány v ČR v roce 2014
 • Stalo se…
 • Jak je to se sociální a zdravotní podporou pro členy ČsOL?
 • První koncert z cyklu Růže pro válečné veterány se konal v Kroměříži
 • Osud osob z jedné fotografie
 • Sedmidenní válka s Polskem (1919)
 • Vojtěch Preissig: „Bez povědomí svobody není národ národem – je to stádo otroků.“
 • Soutěž Legie
 • Battlefield Jana Kubiše a Josefa Gabčíka
 • Neprávem téměř zapomenutý Bůh války
 • Skromná žena, vlastenka
 • Můj soused Dalibor Knejfl
 • Druhá desaťročnica činnosti Spoločnosti M. R. Štefánika
 • JOSEF TICHÝ zaváděl v irské armádě sokolskou tělovýchovu
 • Klub vojenské historie Břeclav se představuje
 • V Mladé Boleslavi se obnovuje unikátní symbol svobody
 • Legendárním Nebeským jezdcům bylo 45 let
 • Jsou nám příkladem a inspirací v každodenním žití
 • Zveme vás na akce
 • Nové tváře v ústředí Československé obce legionářské
 • Letní tábor Legie
 • Příběhy sbírkových předmětů VHÚ – Soubor stejnokrojových součástí legionáře Václava Novotného