Legionářský směr, číslo 2/2014

15. 8. 2022

Obsah čísla:

 • Patnáctý březen je stále mementem
 • V Mladé Boleslavi byla připomenuta oběť čs. důstojníků
 • Cesta po bojištích na Slovensku se vydařila
 • Kraj zapomenutého hrdinství
 • Když se vůně svobody a šeříků mísila s krví a potem našich vojáků
 • Stalo se…
 • Oficiální znak Československé obce legionářské
 • Předseda poslanecké sněmovny pokřtil vzpomínky příslušníka České družiny
 • Hovoříme s ředitelem odboru pro válečné veterány MO ČR plukovníkem Eduardem Stehlíkem
 • Osud osob z jedné fotografie (2)
 • Pomník padlým legionářům v Mladé Boleslavi byl doplněn o prsti z legionářských bojišť
 • 44. lehký motorizovaný prapor „Generála Josefa Ereta“
 • Poprvé v dějinách čs. armády
 • Poslední žijící žena 2. čs. samostatné paradesantní brigády v Jefremově
 • Ochránci památek pevnosti Josefov Ravelin no. XIV
 • 186 schodů utrpení, smrti a vykoupení
 • Battlefield Jana Kubiše a Josefa Gabčíka uctil 18. června památku hrdinných čs. parašutistů
 • Popravený legionář má svou desku v Boršově
 • Putovní výstavy projektu Legie 100 – I.
 • Příběhy sbírkových předmětů VHÚ – Blůza letce Josefa Širmera