Legionářský směr, číslo 4/2013

15. 8. 2022

Obsah čísla:

 • Přispějme na pomník armádnímu generálovi Tomáši Sedláčkovi!
 • Vláda ČR významně podpořila a zaštítila projekt Legie 100
 • Váleční veteráni se setkali s premiérem v Hrzánském paláci
 • XI. zasedání Česko-ruské společné mezivládní komise pro válečné hroby
 • Památce jednoho z nejtěžších střetnutí čs. legionářů v jejich ruské anabáz
 • Konference Československé obce legionářské „Československé legie v boji za samostatný stát a jejich odkaz v 21. století“
 • Suverenita, svoboda, spravedlnost, odvaha a bratrství
 • Masaryk a legie
 • Sídlo ČsOL a Štefánikův dům
 • Československá obec legionářská v severovýchodních Čechách
 • Ideály Risorgimenta a zrod Československých legií v Itálii (Řím, duben 1918)
 • Padula 1916–1919, dawn of the Czechoslovaks
 • Legionári a Nové Zámky
 • Československé legie a Československý červený kříž
 • LWF Model V Tractor. Americké letadlo československých legií
 • Mýtus legionáře Jaroslava Fraňka
 • Československé legie v Rusku a volyňští Češi
 • Чешский лев под русским знаменем: политические и военные проблемы формирования чехословацких воинских частей в годы Первой мировой войны 1914 –1918 гг.
 • 95-летие боев за Верх-Нейвинск
 • Чехословацкие офицеры – кавалеры ордена Святого Георгия и Георгиевского Оружия 1917 г.
 • 2. československý jízdní pluk „Sibiřský“ a každodennost československých kavaleristů na Sibiři
 • Označování státní příslušnosti na stejnokrojích čs. vojáků v zahraničí v letech 1939–1945
 • Francouzský legionář Zdenko Waldhütter
 • Kapitán francúzskych légií Jozef Honza – Dubnický (1884 –1965)
 • Otto Linhart, radista vysílačky domácího odboje Sparta I
 • Legionáři na Uherskobrodsku v protinacistickém odboji
 • Balkánská cesta v letech 1939-1941 přes Jugoslávii do zahraniční armády
 • Legionář Josef Šnejdárek a dnešní Těšínsko
 • Válečné vzpomínky plukovníka v. v. Andreje Koby
 • Pouť ČsOL po stopách italských legionářů uctila jejich památku
 • Bojovník od Dukly Vasil Korol má nové sako a válečná vyznamenání
 • …a vzpomínky zůstanou
 • Ještě k 70. výročí osvobození Kyjeva
 • Příběhy sbírkových předmětů VHÚ – Vojenská knížka Josefa Gabčíka