Legionářský směr, speciální číslo k 100. výročí bojů o Slovensko

15. 8. 2022
 • TGM. Vybrané úryvky z jeho vzpomínek a úvah obsažených v knize Světová revoluce z roku 1925
 • Vyhlášení československé samostatnosti a dny převratu
 • Martinská deklarace
 • Československá správa na Slovensku
 • Vznik domácího vojska a dobrovolnické jednotky
 • Československé legie
 • Boj o integritu historických zemí
 • Boj o Těšínsko
 • Obsazení Slovenska československým vojskem
 • Vznik Maďarské republiky rad
 • Boje na Slovensku
 • Zánik Maďarské republiky rad
 • Kalendárium bojů na Slovensku (březen – červen 1919)
 • Podplukovník Jiří Alois Jelínek
 • Armádní generál Josef Šnejdárek
 • Velitelé ze Slovenska
 • Oběti bojů na Slovensku
 • Čechoslováci se u Hronské Dúbravy střetli s Maďary
 • Natáčení dokumentu o bojích na Slovensku do série LEGIE 100
 • Plukovník Šnejdárek po sto letech v Banské Štiavnici
 • Učitel na frontě. Deník legionáře Josefa Dudka
 • Příběhy sbírkových předmětů VHÚ – Ukořistěný maďarský prapor, 1918