Legionářský směr, speciální číslo k 100. výročí návratu posledních lodních transportů z Ruska

15. 8. 2022
 • Čs. legie v Rusku
 • Transporty z Ruska
 • Mapa čs. anabáse ve světové válce
 • TRANSPORTY
 • 1. transport SS ROMA
 • 2. transport HMHS MADRAS
 • 3. transport USAT SHERIDAN
 • 4. transport SS NANKING
 • 5. transport SS ARCHER
 • 6. transport LIVERPOOL MARU
 • 7. transport MEINAM
 • 8. transport USAT HEFFRON
 • 9. transport KARACHI MARU
 • 10. transport CAPETOWN MARU
 • 11. transport ITALY MARU
 • 12. transport SCOTLAND MARU
 • 13. transport YONAN MARU
 • 14. transport SS TRÁS-OS-MONTES
 • 15. transport SHUNKO MARU
 • 16. transport HWAH-YIH
 • 17. transport NIŽNIJ NOVGOROD
 • 18. transport USAT SHERIDAN
 • 19. transport USAT MADAWASKA
 • 20. transport USAT MOUNT VERNON
 • 21. transport SS TITAN
 • 22. transport USAT AMERICA
 • 23. transport USAT PRESIDENT GRANT
 • 24. transport USAT CROOK
 • 25. transport SS KEEMUN
 • 26. transport SS IXION
 • 27. transport USAT SHERMAN
 • 28. transport SS M. S. DOLLAR
 • 29. transport SS PROTESILAUS
 • Kanadské transporty
 • 30. transport USAT EDELLYN
 • 31. transport SS TEUCER
 • 32. transport USAT THOMAS
 • 33. transport USAT LOGAN
 • 34. transport SS HUNTSEND
 • 35. transport USAT PRESIDENT GRANT
 • 35a. transport LEGIE
 • 36. transport USAT HEFFRON
 • Ostatní transporty z Ruska do vlasti
 • Na cestě domů
 • Zemřelí na cestě mezi Vladivostokem a Československem
 • Uvítání legionářů ve vlasti
 • Příběhy sbírkových předmětů Muzea československých legií – Námořní čepice mužstva Námořnictva Spojených států amerických