Legionářský směr, speciální číslo k 75. výročí bitvy u Sokolova

15. 8. 2022
 • Počátky budování čs. vojenské jednoty v SSSR
 • Střelec při přesunu do Charkova v únoru 1943
 • Automatčík v bojích o Sokolovo v březnu 1943
 • Odstřelovačka po bojích u Sokolova v dubnu 1943
 • Boje o Charkov v únoru a březnu 1943 – Konec velkých plánů
 • Široninci
 • Boje 1. čs. samostatného polního praporu u Sokolova (1. část)
 • Nepřítel – Útvary 6. tankové divize
 • Boje 1. čs. samostatného polního praporu u Sokolova (2. část)
 • Boje 1. čs. samostatného polního praporu u Sokolova (3. část)
 • Boje 1. čs. samostatného polního praporu u Sokolova (4. část)
 • Ústup od Sokolova
 • Seznam ztrát
 • Dva Československé válečné kříže 1939 „in memoriam“
 • Boje o Charkov v únoru a březnu 1943 – Německá protiofenzíva
 • Význam Sokolova
 • Od praporu k brigádě
 • Odkaz bojů u Sokolova
 • Sokolovo dnes