Aktuálně

Lávka majora Aubrechta přes Opatovický kanál

04. října 2022 Aktuálně

Na Den české státnosti, 28. září 2022, byla u Lázní Bohdaneč nedaleko golfového hřiště slavnostní představena lávka jedinečná svou konstrukcí i svým pojmenováním. Lávka nese jméno po majorovi Františku Aubrechtovi, československém legionáři a účastníkovi druhého dom...

Olomoucká Jednička na Týdnu vojenské historie (Výstava Od Bachmače k republice)

29. září 2022 Aktuálně

V Olomouci, ve městě s ohromnou vojenskou tradicí, proběhla koncem srpna letošního roku vůbec poprvé akce s názvem Týden vojenské historie. Základní ambicí celého projektu bylo ve městě koordinovaně zpřístupnit množství vojenských památek a s pomocí přidruženého doprovodn...

Vzpomínka na události v čs. pohraničí v září 1938

27. září 2022 Aktuálně

V sobotu 24. září 2022 si zástupci Jednoty Československé obce legionářské v Bruntále a Českého svazu bojovníků za svobodu Bruntál připomněli 84. výročí tragických událostí ze září 1938 v československém pohraničí.

Pieta k 104. výročí bojů o Doss Alto

27. září 2022 Aktuálně

V den 104. výročí statečného boje československých legionářů o kótu 703 na vrcholu Doss Alto uspořádala Československá obec legionářská tradiční pietní akt u legionářského památníku na Čestném vojenském pohřebišti Olšanských hřbitovů. Představitelé státu, armád...

To kalné ráno… v Lánech

27. září 2022 Aktuálně

Ve středu 14. září si česká společnosti připomínala již 85. výročí úmrtí prvního československého prezidenta a jedné z největších osobností moderních českých a slovenských dějin - Tomáše Garrigue Masaryka. Delegace Československé obce legionářské si zakladatele sam...

Vděčná vzpomínka 85. výročí úmrtí TGM v Uzenicích

27. září 2022 Aktuálně

V sobotu 10. září od 14 hodin uspořádala Jednota Československé obce legionářské ve Strakonicích ve spolupráci s obcí Uzenice a dalšími organizacemi pietní akt k 85. výročí úmrtí Tomáše Garrigue Masaryka. Pietní akt se uskutečnil v Uzenicích u Blatné u jediného dochované...

Dny evropského dědictví v Larischově vile

27. září 2022 Aktuálně

Ve dnech 10. a 11. září 2022 proběhly také na Zámečku Pardubičky - Larischově vile tradiční Dny evropského dědictví. Stovky návštěvníků měly možnost posoudit pokrok v rekonstrukci národní kulturní památky.

Veteránský revolver – střelecká soutěž družstev 2022

27. září 2022 Aktuálně

Výbor Jednoty Československé obce legionářské v Plzni uspořádal v sobotu 10. září 2022 tradiční střeleckou soutěž pro své členy a jejich rodiny a známé nazvanou "Veteránský revolver". Zářiový termín byl opět věnován soutěži tříčlenných družstev. Střílelo se ve t...

Deska a murál na počest manželů Sonnevendových

27. září 2022 Aktuálně

V úterý 6. září 2022 došlo v Konviktské ulici v Praze k odhalení nové pamětní desky, která připomíná jedny z hrdinů heydrichiády. Na domě č. p. 15 byla umístěna deska věnovaná manželům Marii a Janovi Sonnevendovým, kteří v domácím odboji pomáhali československým para...

Vzpomínka na Otakara Svitáka

27. září 2022 Aktuálně

Před 80 lety byl ve věznici Plötzensee v Berlíně popraven člen štábu podzemní odbojové armády Obrana národa, bývalý československý legionář a důstojník letecké zbrojní služby, plukovník Otakar Sviták.

Dětský den Sýčina 2022

27. září 2022 Aktuálně

Náplní činnosti Čs. obce legionářské není pouze organizace vzpomínkových akcí a péče o pietní místa, ale také např. osvětová činnost, připomínání historických souvislostí a propagace legionářských myšlenek nejrůznějšími formami. Tou nejvděčnější bývají akce u...

Opustili naše řady…

27. září 2022 Aktuálně

Br. František Jurczek, br. Josef Bartoš, br. Milan Štembera, br. Jan Czyž a br. Mojmír Petráň… Během první poloviny letošního srpna jsme museli přijmout několik smutných oznámení o úmrtí členů Československé obce legionářské, válečných veteránů. Informace o jejich sko...

100. výročí odhalení pamětní desky Karla Vašátky

27. září 2022 Aktuálně

Členové Jednoty Československé obce legionářské v Hradci Králové strávili letošní 105. výročí bitvy u Zborova vzpomínkou na jednoho z jejích účastníků, jemuž se zborovský boj, později slavený jako Den československé armády coby druhý nejvýznamnější svátek Českoslov...