Aktuálně

Vděčná vzpomínka 85. výročí úmrtí TGM v Uzenicích

27. září 2022 Aktuálně

V sobotu 10. září od 14 hodin uspořádala Jednota Československé obce legionářské ve Strakonicích ve spolupráci s obcí Uzenice a dalšími organizacemi pietní akt k 85. výročí úmrtí Tomáše Garrigue Masaryka. Pietní akt se uskutečnil v Uzenicích u Blatné u jediného dochované...

Dny evropského dědictví v Larischově vile

27. září 2022 Aktuálně

Ve dnech 10. a 11. září 2022 proběhly také na Zámečku Pardubičky - Larischově vile tradiční Dny evropského dědictví. Stovky návštěvníků měly možnost posoudit pokrok v rekonstrukci národní kulturní památky.

Veteránský revolver – střelecká soutěž družstev 2022

27. září 2022 Aktuálně

Výbor Jednoty Československé obce legionářské v Plzni uspořádal v sobotu 10. září 2022 tradiční střeleckou soutěž pro své členy a jejich rodiny a známé nazvanou "Veteránský revolver". Zářiový termín byl opět věnován soutěži tříčlenných družstev. Střílelo se ve t...

Deska a murál na počest manželů Sonnevendových

27. září 2022 Aktuálně

V úterý 6. září 2022 došlo v Konviktské ulici v Praze k odhalení nové pamětní desky, která připomíná jedny z hrdinů heydrichiády. Na domě č. p. 15 byla umístěna deska věnovaná manželům Marii a Janovi Sonnevendovým, kteří v domácím odboji pomáhali československým para...

Vzpomínka na Otakara Svitáka

27. září 2022 Aktuálně

Před 80 lety byl ve věznici Plötzensee v Berlíně popraven člen štábu podzemní odbojové armády Obrana národa, bývalý československý legionář a důstojník letecké zbrojní služby, plukovník Otakar Sviták.

Dětský den Sýčina 2022

27. září 2022 Aktuálně

Náplní činnosti Čs. obce legionářské není pouze organizace vzpomínkových akcí a péče o pietní místa, ale také např. osvětová činnost, připomínání historických souvislostí a propagace legionářských myšlenek nejrůznějšími formami. Tou nejvděčnější bývají akce u...

Opustili naše řady…

27. září 2022 Aktuálně

Br. František Jurczek, br. Josef Bartoš, br. Milan Štembera, br. Jan Czyž a br. Mojmír Petráň… Během první poloviny letošního srpna jsme museli přijmout několik smutných oznámení o úmrtí členů Československé obce legionářské, válečných veteránů. Informace o jejich sko...

100. výročí odhalení pamětní desky Karla Vašátky

27. září 2022 Aktuálně

Členové Jednoty Československé obce legionářské v Hradci Králové strávili letošní 105. výročí bitvy u Zborova vzpomínkou na jednoho z jejích účastníků, jemuž se zborovský boj, později slavený jako Den československé armády coby druhý nejvýznamnější svátek Českoslov...

78 let Životické tragédie

27. září 2022 Aktuálně

Před 78 lety, 6. srpna 1944, postřílelo gestapo 36 můžu - 28 Poláku a 8 Čechů - z obce Životice a okolních vesnic. Němci se mstili za smrt tří příslušníku gestapa, kteří zahynuli v přestřelce s partyzány. Nikdo z obětí, ale neměl s přestřelkou nic společného a pro obyvat...

Příběh Wellingtonu T2990 se uzavřel

27. září 2022 Aktuálně

Ve čtvrtek 23. června 2022, po 81 letech, se v Nizozemsku uzavřel dlouhý příběh osádky letounu Vickers Wellington Mk. IC T2990 československé 311. bombardovací perutě. Tento den byly k věčnému spánku uloženy nalezené tělesné ostatky pěti letců, kteří nepřežili sestřelení ...

Husův sbor v Michálkovicích oslavil 95 let

26. září 2022 Aktuálně

Dne 11. září 1927 byla v dnešní městské části Ostravy Michálkovicích slavnostně otevřena historizující budova Husova sboru. Po několikaleté námaze tak místní náboženská obec Církve československé získala svůj kýžený svatostánek. Za jeho vznikem tehdy stála celá řad...

V Rokycanech jsme si připomněli Josefa Strankmüllera

27. července 2022 Aktuálně

V úterý 26. července uplynulo 110 let od narození Josefa Strankmüllera, důstojníka československé armády, příslušníka zahraniční armády ve Spojeném království a frekventanta zvláštního kurzu pro parašutisty-agenty ve Skotsku. U jeho rodného domu v Rokycanech si jej v den vý...

Zemřela ses. Marie Michajlovičová, válečná veteránka

26. července 2022 Aktuálně

Dne 14. července 2022, v nedožitých 101 letech, zemřela veteránka druhé světové války ses. Marie Michajlovičová, členka Jednoty Československé obce legionářské v Chomutově. Narodila se 22. srpna 1921 v Praze. Jako malá osiřela a se svými adoptivními rodiči odešla na Volyň, k...