Den válečných veteránů

V jedenáct hodin jedenáctého dne jedenáctého měsíce roku 1918 vstoupilo v platnost příměří podepsané válčícími stranami ve francouzském Compiègne, kterým byly ukončeny boje první světové války, tehdy nazývané Velké. Ačkoliv se ještě nejednalo o skutečný mír, pro tehdejší válečnou generaci se jednalo o jeden z nejkrásnějších dnů jejich životů. Letošního 11. listopadu si připomeneme již sté výročí od konce tohoto válečného konfliktu, který postihl snad všechny české rodiny a v mnohém změnil tehdejší svět.

Již během oslav prvního výročí ukončení Velké války, v roce 1919, se ve Spojeném království zrodila tradice Dne vzpomínek (Remembrance Day), při kterém jsou připomínány válečné oběti. Tento významný den má v různých zemích svou specifickou podobu, název a tradice. Základní cíl je však podobný – uctění památky všech veteránů a obětí válečných konfliktů, bez ohledu na válčící strany. Od dvacátých let 20. století se symbolem vzpomínky na válečné oběti staly květy vlčích máků, ale i dalších květin, které rostly na hrobech pohřebených vojáků. Základem se stala báseň kanadského vojenského lékaře Johna McCrae „Na polích flanderských“ („On Flanders Fields“).

Na polích flanderských

John McCrae

Na polích flanderských vlčí máky kvetou,

tam mezi kříži, řada za řadou.

Zde hrob je náš. Však mezi červánky,

na nebi modrém slyšte skřivánky,

když dole kanóny tu svoji píseň řvou.

My mrtví zůstanem – a je to možná zdání,

že včera žili jsme a byli milováni,

když nyní ležíme na polích flanderských.

Náš boj teď jiní převezmou:

do vašich rukou vkládáme teď svou

hořící pochodeň a vy ji neste dál.

Kdyby vám uhasla, vzpomeňte na náš žal.

Když rozkvétá lán máků červených,

my spíme dál na polích flanderských.

(český překlad Jindra Svitáková)

Také Česká republika se od roku 2001 připojila k tradici připomínky 11. listopadu a od roku 2004 jej přijala jako svůj významný den – Den válečných veteránů. Každoročně je viditelné postupné zakořeňování a rozšiřování této tradice v českém prostředí, včetně nošení vlčích máků. Lidé, kteří chtějí dát najevo svou podporu válečným veteránům, by měli na počátku listopadu nosit na svém oděvu právě květ vlčího máku.

Vedle pokládání květin na pomníky a hroby válečných veteránů je také dobrým zvykem zapalovat svíčky. Pro letošní Den válečných veteránů a s tím související 100. výročí ukončení první světové války připravila Československá obec legionářská speciální vzpomínkové svíčky s motivem vlčích máků, které zdarma nabízí všem zájemcům, vlastencům, kteří si hodlají 11. listopadu 2018 připomenout válečné veterány a oběti. V roce stého výročí ukončení první světové války je třeba společně vzpomenout na všechny její české oběti, bez ohledu na to, ve které uniformě bojovali. Po sto letech od první světové války na ni nemůžeme nahlížet černobíle a hanebně zapomínat na své padlé obou válčících stran.

Československá obec legionářská akcí „Svíčky za padlé“ navazuje na stejnojmennou akci, kterou v roce 2017 připomenula všechny padlé české vojáky z bitvy u Zborova. I svíčky zhotovené ke Dni válečných veteránů byly vyrobeny ve chráněné dílně Ateliéru Impala. Svou „vlkomakovou“ podobou odkazují na tradici Dne válečných veteránů.

Do akce se mohou zapojit všichni. Svíčky poskytne ČsOL zdarma, můžete si o ně psát do 4. 11. 2018 na email svicky@csol.cz. Na oplátku očekáváme fotografie zapálených svíček u pomníků, na hrobech a dalších pietních místech, kde důstojně uctí památku válečných veteránů.