Letošní ročník konference reflektuje, tak jako minulé ročníky, především 100 let staré události. Společně bychom se tak vrátili do roku 1920 a odbornou formou si připomněli:

 • Ukončení bojových operací čs. legionářského kontingentu v Rusku
 • Aspekty návratu legií do Československa
 • Vznik prvních legionářských organizací v ČSR v období před karlínským sjezdem legionářů
 • Integrace válečných veteránů do nové společnosti
 • Budování nového konceptu čs. armády v republice
 • Problematika tzv. unifikace čs. branné moci.

I s vědomím, že konference v této distanční formě omezí osobní kontakt, který je vždy důležitým aspektem odborného pojednání, věříme, že nová forma nesníží váš zájem o aktivní účast na konferenci v roce 100. výročí návratu posledních legionářů do vlasti.

 

2019 11 22 Válka nekončí

 

Příspěvky se zveřejní v playlistu na YouTube kanálu Československé obce legionářské v pátek 18. 12. 2020 od 9:00. 

YouTube Emblem

„Nové začátky“ Tak zní název v pořadí již sedmé mezinárodní konference, kterou uspořádala Československá obec legionářská a jejíž standardní průběh narušila v letošním roce pandemická situace. Dovolte nám prosím touto cestou představit konferenci v multimediální podobě a to ve formě videonahrávek jejích účastníků. Konference, tak jako v letech minulých, reflektuje zejména 100 let staré události. Tématem té letošní je tak problematika návratu posledních legionářů z Ruska. Připomíná nejenom technické aspekty návratu, okolnosti cesty legionářů kolem světa do svobodné vlasti, ale akcentuje i komplikace při integraci navrátilců do běžného života a s tím související vznik prvních legionářských organizací v nové republice. Konference se dotýká i domácí situace související s tzv. procesem unifikace čs. branné moci po první světové válce a to na příkladu vývoje stejnokrojů a výzbroje. Na konferenci vystupují i ruští historici, jejichž lokální přístup přispívá nejenom k novému poznání, ale do značné míry vnáší tolik potřebné světlo do dané problematiky přímo v Ruské federaci.

Pevně věříme, že konference pro vás bude informačně zajímavá a přinese do řady témat nové postřehy a podněty. Konference byla připravena za významné podpory Ministerstva obrany ČR.

 

Program:

2020 12 18 Nové začátky program

 

 

2019 11 22 Válka nekončí

 

Program:

Pátek 22. 11. 2019

08:00-08:45 – Registrace

08:45-09:00 – Zahájení konference

09:00-10:30 – I. BLOK

Alexandr Yemelyanov: By tracks of the legionnaires: to the Mostovskoy front

Nikolaj Dmitriev: Чехословацкие военнопленные на уральской земле (Českoslovenští váleční zajatci na Uralu)

Andrei Liamzin: Actions of the Czechoslovak corps in post-Soviet history textbooks

10:30-10:45 – Přestávka

10:45-12:15 – II. BLOK

Nikolay Kopylov: Czechoslovak corps in the Volga region 1918. Features of military operations

Evgeny Alekseev: Without enemies and heroes. The activity of the Czechoslovak artist in the Urals in 1918-1919

Aleksandr Kruchinin: Челябинский инцидент 14–17 мая 1918 г.: документы советских следственных комиссий (Čeljabinský incident 14.-17. května 1918: dokumenty sovětských vyšetřovacích komisí)

12:15-13:00 – Oběd

13:00-14:30 – III. BLOK

Pavel Novikov: Srazenija na Sibiri 1919 (Irkutskaja oblast)

Radim Chrást: Protipartyzánské operace legií na Sibiři 1919

Dmitrij Lobanov: 100-летие гражданской войны в России. Выставки в Пермском музее и архивные находки (100. výročí občanské války v Rusku. Výstavy v Permském muzeu a archivní nálezy)

14:30-14:45 – Přestávka

14:45-16:15 – IV. BLOK

Daniela Brádlerová: Rusko jako obchodní partner – velké plány a zmařené naděje? Podnikatelské aktivity čs. legií v Rusku v roce 1919/1920

Marie Neudorflová: Realismus Masarykovy Nové Evropy

Lamberto Ferranti: Role italské vlády v obsazení Slovenska v letech 1918-1919

16:30 – Ukončení prvního dne konference

19:00 – Společná večeře na Hotelu Legie

 

Sobota 23. 11. 2019

08:00-08:45 – Registrace

08:45-09:00 – Zahájení druhého dne konference

09:00-10:30 – V. BLOK

Karel Ludvík: Generál František Schöbl, velitel čs. vojsk operujících na Slovensku

Lukáš Lexa: Muži Slovácké brigády v bojích na Slovensku

Radek Andonov: Úloha náhradního praporu c. a k. pěšího pluku č. 18 v České Lípě na sklonku roku 1918

10:30-10:45 – Přestávka

10:45-12:15 – VI. BLOK

Ondřej Vašata: Krvavý 4. březen 1919 v Hostinném

Rastislav Petrovič: Stratená socha legionára

Mária Diková: Československý legionár Jozef Beno zo Serede

12:15-13:00 – Oběd

13:00-14:30 – VII. BLOK

Viktor Šimek: Instituce Hrobu neznámého vojína jako základní kámen legionářského narativu v meziválečném období

Petr Matějček: Vznik Kanceláře československých legií a její činnost v prvním poválečném roce republiky (1918-1919)

Pavel Šinkovec: Zánik Družiny válečných poškozenců 1945-1952

14:30-14:45 – Přestávka

14:45-16:15 – VIII. BLOK

Tomáš Kykal: Kartotéky Evidenčního úřadu Kanceláře čs. legií – zpráva o stavu pramene, jeho digitalizaci a možnostech dalšího využití

Martin Lokaj: Legionáři a četnictvo meziválečného Československa

Ferdinand Vrábel: Účast československých legionárov v SNP

16:30 – Ukončení konference

 

Konference se koná za podpory Ministerstva obrany ČR. Pro přednášející bude zajištěno ubytování v prostorách hotelu Legie. 

2018 11 23 Ať žije republika

 

Program:

Pátek, 23. 11. 2018

14:00-14:45 Registrace

14:45-15:00 Zahájení konference

 15:00-17:00  I. BLOK

Josef Leikert: Milan Rastislav Štefánik ako fenomén „národný hrdina“

Marie L. Neudorflová: Širší kontext zřetelného odcizení českých a slovenských vojínů v rakouské armádě za 1. světové války

Miroslava Poláková: Vlastimil Matura, Petr Möller. Legionáři, kterým smrt zabránil a v návratu do vlasti

Berik Dulatov: Letters from Austro-Hungarian and German prisoners of war as a source for studying the conditions of their detention

 18:00 Společná večeřa v Hotelu Legie

 

Sobota, 24. 11. 2018

08:30-09:00 Registrace

 09:00-10:30  II. BLOK

Alexandr Emeljanov: Military museum of UMMC and the history of Czechoslovak Legion

Alexandr KručininЕкатеринбургские материалы о жизни генерала М. Немеца

Karel Ludvík: Obrněný vlak Orlík a jeho výzbroj

 10:30-10:45 Přestávka

 10:45-12:15  III. BLOK

Пётр Александров: От нейтралитета к противостоянию с Советской властью: выступление частей Чехословацкого корпуса во Владивостоке (29 июня 1918 г.)

Николай Иванович ДмитриевКонсульская служба Чехословацкой республики на Урале

Nikolay Kopylov: Fights for Samara and Simbirsk in 1918

 12:15-13:30 Oběd

 13:30-15:00  IV. BLOK

Valentin Jusko: Ruská vojenská historická společnost

Lukáš Lexa: Volkswehr v bojích o německojazyčné oblasti Československa

Ondřej Vašata: Obsazení odbojných severovýchodních Čech v listopadu a prosinci 1918 čs. vojskem

 15:00-15:15 Přestávka

 15:15-16:15  V. BLOK

Ferdinand Vrábel: Koniec vojny a prevrat na Slovensku 1918/1919

Martin Lokaj: Cena svobody – Život a smrt podplukovníka četnictva in memoriam Bedřicha Šteigera

16:15-16:30 Ukončení konference

16:30-18:00 Volný program v Praze

18:00 Společná večeře na Hotelu Legie

 

PROGRAM KE STAŽENÍ

 

Základní informace:

Konference se koná za podpory Ministerstva obrany ČR. Pro přednášející bude zajištěno ubytování v prostorách hotelu Legie.

 

Konference 2017

 

Program:

KONFERENCE 2017 PROGRAM M

Základní informace:

Konference se koná za podpory Ministerstva obrany ČR. Pro přednášející bude zajištěno ubytování v prostorách hotelu Legie.

 

konference 2016

Nejdůležitějším tématem konference je připomínka boje čs. legií v roce 1916, bojové operace České družiny a analýza vojenského i politického rozvoje odboje před sto lety, nejenom v Rusku, ale i na srbské a francouzské frontě.

V souvislosti s 95. výročím založení Československé obce legionářské se budou příspěvky věnovat i meziválečným a poválečným dějinám organizace, struktuře a její aktivitě v obecném i regionálním zaměření.

V letošním roce si naše společnost připomíná i první vystoupení československé armády v rámci operace Pouštní bouře, od jejíhož ukončení uplynulo 25 let. I tato novodobá tradice se stane jednou z kapitol konference Československé obce legionářské a doplní tak příběh kontinuity i navázání novodobé tradice organizace.

Struktura a tematické okruhy konference:

Pátek 25. listopadu        

 • Vojenské aktivity čs. legií v roce 1916.
 • Zajatecká otázka a formování čs. vojska v Rusku.
 • Boje čs. dobrovolníků v rámci srbské armády.
 • Příběhy dobrovolníků z roty „Nazdar“ v roce 1916.
 • Medailonky legionářů. 

Sobota 26. Listopadu       

 • Vznik a vývoj Československé obce legionářské.
 • Aktivity jednot a žup v meziválečném období.
 • Medailonky funkcionářů ČsOL.
 • Činnost ČsOL v exilu.
 • Legionáři v druhém odboji.
 • Legionáři proti komunismu.
 • Novodobá tradice Československé obce legionářské.

Neděle 27. Listopadu       

 • Politické a vojenské souvislosti operace Pouštní bouře.
 • Příběhy jednotlivců.
 • Přínos československých jednotek v kontextu vojenských aktivit.

Důležitá informace a termíny:

Registrace s anotacemi: 15. října 2016

Plné texty dle požadavků: 30. listopadu 2016

Jednací jazyk:

 • Český, slovenský, anglický, ruský, italský.
 • Cizojazyčné texty budou do sborníku přeloženy

Registrace:

Registrace přednášejících pomocí formuláře zde: https://goo.gl/forms/wJ3tNq9qNT9pxNdp1

Základní informace:

Konference se koná za podpory Ministerstva obrany ČR. Pro přednášející bude zajištěno ubytování v prostorách hotelu Legie.

Sokolská 486 33 Praha - Mapy-1

konference 2015

Tyto první významné ukázky odhodlanosti českých a slovenských mužů i žen pomáhaly v diplomatické rovině naší zahraniční reprezentaci v šíření myšlenek restrukturalizace středoevropského prostoru. Naděje na získání vlastní suverenity rostla.

Nejenom tyto sto let staré události, ale veškeré aspekty týkající se legionářské problematiky v období první světové války, meziválečného období i událostí během a po druhé světové válce se odrazí v obsahu letošního ročníku konference.       

Konference se uskuteční v Praze poslední listopadový víkend. V rámci konference bude tradičně připraven sborník příspěvků. 

Základní termíny:

 • Termín konání konference: 28. – 29. listopadu 2015
 • Termín pro registraci příspěvků: 10. září 2015
 • Termín pro odevzdání finálních textů pro sborník: 31. říjen 2015

Registrace:

Registrace přednášejících pomocí formuláře zde: https://docs.google.com/forms/d/1fjqgvT0pBAgVop-yag7ayijtoKmYzJczkH8DbT6OptY/viewform

Nebo elektronicky na konference@csol.cz

Základní informace:

Konference se koná za podpory Ministerstva obrany ČR. Pro přednášející bude zajištěno ubytování v prostorách hotelu Legie.

Kontakt:

Ing. Tomáš Pilvousek, IWE

Mob.: +420 737 122 713

e-mail: konference@csol.cz

Mapa:

Sokolská 486 33 Praha - Mapy-1 

Zpracování a objektivní pohled na tuto problematiku je dodnes na okraji zájmu profesionálních i laických badatelů. Historické povědomí o „prvních“ legionářích zapadlo neprávem v národní zapomnění.

A právě tyto důvody inspirovaly Československou obec legionářskou k přípravě již druhého ročníku mezinárodní konference věnované právě aspektům vzniku a rozvoji prvních dobrovolnických jednotek, roty „Nazdar“ ve Francii a České družiny v Rusku.

Konference se uskuteční v Praze poslední listopadový víkend. V rámci konference bude připraven sborník příspěvků.  

Základní termíny:

Termín konání konference: 29. – 30. listopadu 2014

Základní informace:

Konference se koná pod záštitou ministra kultury ČR Mgr. Daniela Hermana v prostorách Nostického paláce – sídla Ministerstva kultury ČR.

mapy

Konference je veřejnosti přístupná.

Případné další informace lze získat na e-mailové adrese: konference@csol.cz, nebo na telefonním čísle: +420 737 122 713

Program konference:

Sobota 29. listopadu/Saturday 29th of November

 

800–830

Registrace/Registration

830–900

Slavnostní zahájení konference, úvodní slovo

MUDr. Jindřich Sitta

1. místopředseda ČsOL

900–930

Češi a Slováci v srbských oddílech

plk. PhDr. Eduard Stehlík MBA

Ministerstvo obrany ČR

930–1000

Relation between Serbians and Czech legions on the example of Obrad Hornjak 

Dipl.-Ing. Novica Hornjak

1000–1030

Počátky prvního čs. odboje ve Velké Británii

Mgr. Tomáš Jakl

Vojenský historický ústav Praha

1030–1045

Přestávka/Coffee break

1045–1115

Československý zahraniční odboj ve Francii za první světové války

Prof. Dr. Alain Soubigou

Universita Sorbonna, Paris

1115–1145

Nejen Arras. Dobrovolníci roty Nazdar na západní frontě v letech 1917 – 1918.

PhDr. Petr Hofman

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

1145–1215

Jeden z nejlepších – Životní osud Ladislava Preiningera

Zdeněk Špitálník

Vojenský historický ústav Praha

1215–1245

Slováci v Rote Nazdar, po stopách Jozefa Adamíka

JUDr. Miroslav Bilský

Jednota ČsOL v Senci

1245–1330

Oběd/Lunch

1330–1400

Památka Ludvíka Mertlíka z Královedvorska, příslušníka legendární Roty „Nazdar“

Mgr. Ondřej Vašata

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, ČsOL Ml. Boleslav

1400–1430

Sokolové v legiích ve světle statistiky

Mgr. Tomáš Kykal

Vojenský historický ústav Praha

1430–1500

Tradice Roty Nazdar u Hraničářského

praporu 2

Mgr. Jan Juřena

Muzeum Mladoboleslavska, ČsOL Ml. Boleslav

1500–1530

Pozdrav z Paříže, představení činnosti sdružení čs. dobrovolníků a Obce legionářské ve Francii

Pavel Lesák

Jednota ČsOL Paříž

1530–1545

Přestávka/Coffee break

1545–1615

Krajanské organizace v Rusku a jejich přínos pro formování České družiny

Mgr. Dagmar Martínková

Univerzita Karlova v Praze

1615–1645

К вопросу о роли Чехословацкого корпуса в становлении мирной жизни на Урале

Николай Иванович Дмитриев, Канд. историч. наук

Уральcкий федеральный университет

1645–1715

Легенда о полку Пражские дети

Александр Михайлович Кручинин

военно-исторический клуб «Горный щит»

1715–1745

Визуализация Чехословацкого корпуса в музейных экспозициях

Оводова Светлана Николаевна,

Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского

1745–1815

Československé legie v Umbrii

Prof. Lamberto Ferranti

Ministero Pubblica Istruzione

1815–1830

Ukončení sobotního cyklu přednášek

2000

Večerní posezení účastníků na Hotelu Legie/Evening meeting on the Hotel Legie

 

Neděle 30. listopadu/Sunday 30th of November

 

830–900

Odpor Moravanů proti Rakousko-Uhersku  

JUDr. Jan Kux

Jednota ČsOL Brno 2

900–930

Tábor pre Slovákov v Irkutsku

PhDr. Ferdinand Vrábel

Nadácia M. R. Štefánika Bratislava

Jednota ČsOL v Českém Brodě

930–1000

Sibiřáci v boji s partyzány

Mgr. Jaroslav Karas

Jednota ČsOL v Plzni

1000–1030

Русская бюрократия и чешская демократия: проблема комплектования военнопленными чешских воиских частей

Николай Александрович Копылов

доцент кафедры Всемирной и Отечественной истории МГИМО (У) МИД РФ

1030–1045

Přestávka/Coffee break

1045–1115

Екатеринбург в творчестве чешского художника-легионера Й. Влчека

Александр Вячеславович Емельянов

военно-исторический клуб «Горный щит»

1115–1145

Tradice čs. legií po únoru 1948

PhDr. Prokop Tomek, Ph.D.

Vojenský historický ústav Praha

1145–1215

Morální odpovědnost legionářů v boji proti nacismu

PhDr. Miroslava Poláková, Ph.D.

Gymnázium Uherské Hradiště

Fakulta masmédií, Paneurópska vysoká škola, Bratislava

1215–1245

Legionáři v čs. jednotce v SSSR v letech 1942–1945

Jiří Klůc

Gymnázium Ostrov

1245–1315

František Franěk, radista vysílačky Obrany národa

Marcela Ludvíková

Jednota ČsOL br. Stanislava Berana,

Jindřichův Hradec

1315–1400

Oběd/Lunch

1400

Ukončení konference/End of the conference

1415–1600

Putování po stopách významných legionářů na Olšanských hřbitovech/Visit of Olsany cemetery

ČSOL konference M

 

 

 

 

Konference je určena pro odbornou i laickou veřejnost a příznivce Československé obce legionářské. Příspěvky přednášejících budou zveřejněny v doprovodném sborníku a vybrané články budou otištěny v časopise ČsOL Legionářský směr.

Základní informace:

– Konference se uskuteční ve dnech 23. a 24. listopadu 2013 v přednáškovém sále sídla Československé obce legionářské (Hotel Legie, Sokolská 33, Praha 2).

– Konference je bezplatně přístupná široké veřejnosti. 

– Případné další informace lze získat na e-mailové adrese: konference@csol.cz, nebo na telefonním čísle: +420 737 122 713 

{phocamaps view=map|id=4}

Program konference:

k2

k3

 

 

 

 

 

Konference je určena pro odbornou i laickou veřejnost a příznivce Československé obce legionářské. Příspěvky přednášejících budou zveřejněny v doprovodném sborníku a vybrané články budou otištěny v časopise ČsOL Legionářský směr.

Základní informace:

– Konference se uskuteční ve dnech 23. a 24. listopadu 2013 v přednáškovém sále sídla Československé obce legionářské (Hotel Legie, Sokolská 33, Praha 2).

– Konference je bezplatně přístupná široké veřejnosti. 

– Případné další informace lze získat na e-mailové adrese: konference@csol.cz, nebo na telefonním čísle: +420 737 122 713 

{phocamaps view=map|id=4}

Program konference:

k2

k3