Československá Revoluční medaile Štěpána Baroše

Československá Revoluční medaile Štěpána Baroše

Revoluční medaili založil dekretem ministr zahraničních věcí Edvard Beneš v Paříži 2. 12. 1918. Propůjčovalo ji Ministerstvo války dobrovolníkům čs. vojska a čs. občanům a občanům spojeneckých a spřátelených států za zvláště vynikající vojenskou, politickou a organizační činnost ve prospěch osamostatnění Československa za 1. světové války.
Tvůrcem návrhu byl francouzský sochař A. Bourdelle.
Tato konkrétní medaile pochází z pozůstalosti ruského legionáře Štěpána Baroše.

Zdroj: MACHÁČEK, Vladimír, AMORT, Václav. Československé řády a vyznamenání. Praha: Naše vojsko, 1964.
Galerie

Exponát pochází z pozůstalosti legionáře v našem archívu