Československý Válečný kříž Bedřicha Šteigera

Československý válečný kříž 1914-1918 byl založen dekretem provizorní československé vlády v Paříži ze dne 7.11. 1918. Toto nejvyšší vyznamenání bylo udělováno za významnou činnost v boji za svobodu Československa na frontách 1. světové války či na Slovensku v roce 1919.
Kříž zpodobňují čtyři do sebe navzájem zapuštěné kruhy. V aversu jsou v kruzích zemské znaky Čech, Slezka, Moravy a Slovenska. V reversu jsou lipové ratolesti a propletená iniciála ČS. Stuha je červená se třemi bílými pruhy, v jejichž středu probíhají tenké červené proužky. Autorem výtvarného návrhu byl francouzský sochař Antoine Bourdelle.
Medaile pochází z pozůstalosti italského legionáře Bedřicha Šteigera.

Zdroj: http://www.1-prapor-sos.wz.cz/clanky/vyznamenani/valecny_kriz.html
Exponát pochází z pozůstalosti legionáře v našem archívu