Čs. Válečný kříž 1914-1918, Čs. Revoluční medaile a mezispojenecká Medaile vítězství Františka Hirše

Československý válečný kříž 1914-1918 byl založen dekretem provizorní československé vlády v Paříži ze dne 7.11. 1918. Toto nejvyšší vyznamenání bylo udělováno za významnou činnost v boji za svobodu Československa na frontách 1. světové války či na Slovensku v roce 1919.
Kříž zpodobňují čtyři do sebe navzájem zapuštěné kruhy. V aversu jsou v kruzích zemské znaky Čech, Slezka, Moravy a Slovenska. V reversu jsou lipové ratolesti a propletená iniciála ČS. Stuha je červená se třemi bílými pruhy, v jejichž středu probíhají tenké červené proužky. Autorem výtvarného návrhu byl francouzský sochař Antoine Bourdelle.

Revoluční medaili založil dekretem ministr zahraničních věcí Edvard Beneš v Paříži 2. 12. 1918. Propůjčovalo ji Ministerstvo války dobrovolníkům čs. vojska a čs. občanům a občanům spojeneckých a spřátelených států za zvláště vynikající vojenskou, politickou a organizační činnost ve prospěch osamostatnění Československa za 1. světové války.
Tvůrcem návrhu byl francouzský sochař A. Bourdelle.

Mezispojenecká Medaile vítězství byla zřízena na základě usnesení mírové konference v Paříži 24. 1. 1919 na návrh vrchního velitele spojeneckých vojsk maršála F. Foche. Byla udělena všem mužům dohodových armád, kteří se zůčastnili Velké války.
V tomto případě se jedná o československou variantu, jíž zpracoval fr. legionář Otakar Španiel. Avers klenotu nese podobu bohyně Viktorie, která v pravé ruce třímá nad hlavou vavřínovou ratolest a v levé směrem dolu meč. Na reversu klenotu nese čs. malý státní znak obkroužený textem "Světová válka za civilisaci", lipovými lístky a daty 1914-1918.
Československá varianta medaile byla legalizována 10. 4. 1920 a stanovy byly doplněny 13. 2. 1922.

 
Medaile pochází z pozůstalosti ruského legionáře a druhoválečného odbojáře Františka Hirše.
 
Zdroje:
http://www.1-prapor-sos.wz.cz/clanky/vyznamenani/valecny_kriz.html
MACHÁČEK, Vladimír, AMORT, Václav. Československé řády a vyznamenání. Praha: Naše vojsko, 1964.

 


Legie
Ruská legie


Exponát pochází z pozůstalosti legionáře v našem archívu