Hodnostní štítky 2. dělostřelecký pluk a 5. střelecký pluk

Hodnostní štítky 2. dělostřelecký pluk a 5. střelecký pluk

Hodnostní štítky ruské legie dokázaly určit zbraň, hodnost, jednotku a specializaci nositele kombinací barev a kovových doplňků specializací a jednotek.

Černobílé snímky přesné určení znesnadňují, přesto z nich lze některé věci určit.
První štítek patřil vojínovi (na štítku nejsou žádné patrné prýmky) pravděpodobně 2. dělostřeleckého pluku (kombinace čísla 2 a zkřížených hlavní dělostřelecké specializace).
Štítek neznámé specifikace pravděpodobně 2. dělostřeleckého pluku (kombinace čísla 2 a zkřížených hlavní dělostřelecké specializace).
Štítek podporučíka (dva stříbrné prýmky) 5. střeleckého (pěšího) pluku (číslice 5).

Jejich původní majitel Miloslav Milostný se navrátil do vlasti jako poručík právě posledně zmíněného 5. střeleckého pluku. Dle fotografií a dokumentů sloužil také u 7. střeleckého pluku a u 2. záložního střeleckého pluku. Zobrazené štítky z jeho pozůstalosti byly darovány v roce 2016 muzeu ve Velkém Meziříčí.

Legie
Ruská legie

Pluk
2. dělostřelecký pluk

Pluk
5. střelecký pluk


Galerie

Exponát pochází z pozůstalosti legionáře v našem archívu