Italská dýka Pugnale da ardito

Italská dýka Pugnale da ardito

 Realita bojů v zákopech vyvolala také potřebu zavedení vhodné zbraně pro boj zblízka. V italské armádě byla zavedena útočná dýka "pugnale", která vznikala nejdříve úpravou bajonetů pušky Vetterli Model 1870. Později šlo o zcela nově vyráběné dýky s odlišným tvarem rukojeti.

Tyto nože se staly účinnou zbraní a též odznakem italských útočných oddílů "Arditi", řadovým vojákům bylo nošení pugnalů zapovězeno.  V době vzniku čs. legií v Itálii dostali právo nosit tento čestný odznak i českoslovenští dobrovolníci, pro něž je, spolu s alpinským kloboukem, základním poznávacím znakem. Jak na alpinský klobouk, tak na „puňál“ byli legionáři sloužící v Itálii náležitě hrdí a opatrovali je často až do konce života.


Legie
Italská legie


Galerie