Konvolut předmětů po legionáři Ludvíku Milfaitovi

Na víku černého vojenského kufru je v levém horním rohu vystaveno pouzdro na dalekohled. Ve středu horní části snímku je fotografie br. Milfaita sejmutá z jeho hrobu před provedenou rekonstrukcí. V pravé části publikace s vlasteneckou tématikou. V levém spodním rohu dekorace – zleva Řád Sokola s meči, Čs. Válečný kříž 1914-1918 s jednou lipovou ratolestí, čs. Medaile vítězství, ruský Kříž sv. Jiří, čs. Revoluční medaile.

Z pozůstalosti ruského legionáře Ludvíka Milfaita.

Legie
Ruská legie

Pluk
4. střelecký pluk