Krabička příslušníka 4. čs. střeleckého pluku „Prokopa Velikého“ 4. roty „generála L. G. Kornilova“
s iniciálou JD

V pozůstalostech našich legionářů lze často nalézt i drobné suvenýry připomínající lokalitu působení nebo službu v konkrétní jednotce. Dřevěná lakovaná krabička o velikosti 105 x 88 x 27 mm s výklopným víkem mohla sloužit například na uložení pohlednic, tabáku, šicích potřeb či jiných drobných předmětů. Víko zdobí relativně jednoduchá malba ruského legionáře v zimní výstroji s puškou čekajícího u železniční trati a obklopeného textem: „Na památku ze Sibíře“ pod tím iniciála „JD“ a ještě níže „4 Prokopa Vel. Pluk 4 Gen. L. G. Kornilova rota“. Oblast umístění iniciály byla očividně dodatečně vybroušena.

Jméno generála Kornilova nesla 4. rota 4. čs. střeleckého pluku z historických důvodů. Její příslušníci totiž nesloužili původně v československých částech, ale na jaře 1917 se z různých důvodů přihlásili jako dobrovolníci přímo do Ruské armády. Zformovali v Kornilovově úderném praporu dvě roty a prodělali 8. 7. 1917 vítěznou bitvu u Jamnice, kde se podařilo dobýt postupně tři linie zákopů. Po stažení z fronty založili českou kapelu a nějaký čas strávili jako stráž samotného Kornilova. Prapor navštívil v Mohylevě také sám T. G. Masaryk, který jej navrhl přejmenovat na „Slovanský pluk“. Ten se v důsledku stavu Ruska rozpadl a na Štědrý den roku 1917 přibilo 152 Čechoslováků „kornilovců“ k 4. čs. střeleckému pluku. Kornilovci byli zařazeni především do 4. roty a zformovali plukovní hudbu. Bojovali u Bachmače, porazili bolševiky u Lipjag či obsazovali Samaru. O známost československých „kornilovců“ se zasloužil především František Novák (nar. 14.1.1883) z Prahy.

Iniciála J. D. může odkazovat na několik desítek mužů ze 4. střeleckého pluku, ale pouze dva předtím sloužili v Kornilovově úderném praporu. Jde o Josefa Dvořáka (nar. 25. 6. 1890) a Jiřího Drápala (nar. 20. 4. 1883), oba z Prahy.

 

 

Zdroje:

NOVÁK, František. Předával jsem carský poklad: deník legionáře Františka Nováka. Praha: ČsOL, 2012.

PLESKÝ, Metoděj. 4. pluk Prokopa Velikého. Praha: Vlastním nákladem, 1936, str. 88. On-line: https://www.digitalniknihovna.cz/dsmo/uuid/uuid:88aa2b6f-10f7-11e8-b8ac-005056b73ae5

 


Legie
Ruská legie

Pluk
4. střelecký pluk

Rota
4. rota generála L. G. Kornilova