Lakovaná dřevěná destička příslušníka 4. čs. střeleckého pluku „Prokopa Velikého“ 4. roty „generála L. G. Kornilova“
s iniciálou JH

V pozůstalostech našich legionářů lze často nalézt i drobné suvenýry připomínající lokalitu působení nebo službu v konkrétní jednotce. Dřevěná lakovaná destička je ozdobena relativně jednoduchou malbou ruského legionáře v zimní výstroji s puškou čekajícího u železniční trati a obklopeného textem: „Na památku ze Sibíře“ pod tím iniciála „JH“ a ještě níže „4 Prokopa Vel. Pluk 4 Gen. L. G. Kornilova rota“. Destička pravděpodobně sloužila jako víko dřevěné krabičky, jak máme doloženo u kompletně dochovaného kusu s iniciálou "JH".

Jméno generála Kornilova nesla 4. rota 4. čs. střeleckého pluku z historických důvodů. Její příslušníci totiž nesloužili původně v československých částech, ale na jaře 1917 se z různých důvodů přihlásili jako dobrovolníci přímo do Ruské armády. Zformovali v Kornilovově úderném praporu dvě roty a prodělali 8. 7. 1917 vítěznou bitvu u Jamnice, kde se podařilo dobýt postupně tři linie zákopů. Po stažení z fronty založili českou kapelu a nějaký čas strávili jako stráž samotného Kornilova. Prapor navštívil v Mohylevě také sám T. G. Masaryk, který jej navrhl přejmenovat na „Slovanský pluk“. Ten se v důsledku stavu Ruska rozpadl a na Štědrý den roku 1917 přibilo 152 Čechoslováků „kornilovců“ k 4. čs. střeleckému pluku. Kornilovci byli zařazeni především do 4. roty a zformovali plukovní hudbu. Bojovali u Bachmače, porazili bolševiky u Lipjag či obsazovali Samaru. O známost československých „kornilovců“ se zasloužil především František Novák (nar. 14.1.1883) z Prahy.

Iniciála J. H. odkazuje na legionáře Josefa Halamku z Kojetína, který sloužil právě u Kornilovova úderného praporu a poté u 4. střeleckého pluku, a v jehož pozůstalosti se destička zachovala.

 

Zdroje:

NOVÁK, František. Předával jsem carský poklad: deník legionáře Františka Nováka. Praha: ČsOL, 2012.

PLESKÝ, Metoděj. 4. pluk Prokopa Velikého. Praha: Vlastním nákladem, 1936, str. 88. On-line: https://www.digitalniknihovna.cz/dsmo/uuid/uuid:88aa2b6f-10f7-11e8-b8ac-005056b73ae5

 


Legie
Ruská legie

Pluk
4. střelecký pluk

Rota
4. rota generála L. G. Kornilova


Exponát pochází z pozůstalosti legionáře v našem archívu

HALAMKA Josef 27.8.1897 HALAMKA Josef *27.8.1897
Herálec Milokošť
(okr. Nové Město na Moravě, Uherský Ostroh)