Mezispojenecká Medaile vítězství Františka Maška
československá varianta

Mezispojenecká Medaile vítězství byla zřízena na základě usnesení mírové konference v Paříži 24. 1. 1919 na návrh vrchního velitele spojeneckých vojsk maršála F. Foche. Byla udělena všem mužům dohodových armád, kteří se zůčastnili Velké války.
V tomto případě se jedná o československou variantu, jíž zpracoval fr. legionář Otakar Španiel. Avers klenotu nese podobu bohyně Viktorie, která v pravé ruce třímá nad hlavou vavřínovou ratolest a v levé směrem dolu meč. Na reversu klenotu nese čs. malý státní znak obkroužený textem "Světová válka za civilisaci", lipovými lístky a daty 1914-1918.
Československá varianta medaile byla legalizována 10. 4. 1920 a stanovy byly doplněny 13. 2. 1922.
Medaile pochází z pozůstalosti ruského leigonáře Františka Maška.

Zdroj: http://www.1-prapor-sos.wz.cz/clanky/vyznamenani/medaile_vitezstvi.html
Země původu
Československo

Typ
vyznamenání


Exponát pochází z pozůstalosti legionáře v našem archívu