Pamětní medaile Za vernosť a brannosť v rokoch 1918 - 1938

Pamětní medaile „Za vernosť a brannosť“ byla založena spolkem Sdružení dobrovolníků, která sdružovala muže účastnící se bojů na slovensku v letech 1918-1919. Medaile byla ustanovena na přelomu let 1945 a 1946.

Avers medaile zobrazuje postavu dívky s dlouhými copy splývajícími na prsa s mečem u pasu. V pravé ruce drží srdce a v levé ruce kruh – symbol jednoty Čechů a Slováků. Dívka je obkroužena dvěmi vavřínovými ratolestmi, které se kříží v spodní části klenotu. Revers zobrazuje slovenský zemský znak obkroužený v horní polovině textem „Za vernosť a brannosť“ a ve spodní části letopočty 1918–1938 s lipovými ratolestmi.

Na stužce je umístěn Slovenský zemský znak na lipových ratolestech pod nímž se kříží dva meče.

Medaile pochází z pozůstalosti italského legionáře Bedřicha Šteigera.

Zdroj:
https://www.valka.cz/topic/view/109669#387620
http://www.vhu.cz/exhibit/pametni-medaile-za-vernost-a-brannost/

Exponát pochází z pozůstalosti legionáře v našem archívu