Pamětní odznak Čs. dobrovolce z let 1918–1919 Bedřicha Šteigera
Kříž „V těžkých dobách“

 

Pamětní medaile dobrovolců z let 1918-1919 v byla zavedena v roce 1938 a byla zpětně udělena MNO příslušníkům čs. armády a dobrovolcům zajišťujícím od 28. 10. 1918 do 31. 7. 1919 integritu státních hranic.

Bronzový kříž z bronzu nese na aversu ve středové části malý čs. státní znak. Revers nese v horním rameni letopoščet 1918, v dolním rameni letopočet 1919 a ve středu text „V těžkých dobách“, který kříži dal jeho neoficiální název. Autorem návrhu byl štábní kapitán Oldřich Pilz.

Zobrazená medaile pochází z pozůstalosti italského legionáře Bedřicha Šteigera.

Zdroj: https://www.valka.cz/topic/view/105385/Pametni-odznak-Cs-dobrovolce-z-let-1918-1919


Exponát pochází z pozůstalosti legionáře v našem archívu