Vyznamenání Josefa Zemana
Čs. Válečný kříž, Řád sokola, Mezispojenecká Medaile vítězství

Československý válečný kříž 1914-1918 byl založen dekretem provizorní československé vlády v Paříži ze dne 7.11. 1918. Toto nejvyšší vyznamenání bylo udělováno za významnou činnost v boji za svobodu Československa na frontách 1. světové války či na Slovensku v roce 1919.
Kříž zpodobňují čtyři do sebe navzájem zapuštěné kruhy. V aversu jsou v kruzích zemské znaky Čech, Slezka, Moravy a Slovenska. V reversu jsou lipové ratolesti a propletená iniciála ČS. Stuha je červená se třemi bílými pruhy, v jejichž středu probíhají tenké červené proužky. Autorem výtvarného návrhu byl francouzský sochař Antoine Bourdelle.

Řád sokola (neoficiálně také Štefánikův řád) bylo československé vyznamenání, založené v roce 1919 na návrh ministra války Milana Rastislava Štefánika. Štefánik jeho návrh vytvořil 2.-7. 10. 1918 při cestě z Honolulu do Yokohamy. Štefánik vykládal jeho smysl, tak že "5 ramen znamená 5 velmocí, jejichž pomocí dosáhneme svobody. Uprostřed kruh s třemi vrchy ze slovenského znaku a nad nimi čtyři sokoli – ze čtyř zemí československých. A kdo je zlomyslný, může v té hvězdě viděti i husitský kalich".
Řád byl určen k udělování za zásluhy o osvobození Československa. První kusy nechal Štefanik vyrobit v Tokiu. První řády byly v dřevěné balzové krabičce japonského původu. Další řády se vyráběly již v Československu.
U tohoto konkrétního kusu došlo ke ztrátě středového terče s trojvrším a sokoly.

Mezispojenecká Medaile vítězství byla zřízena na základě usnesení mírové konference v Paříži 24. 1. 1919 na návrh vrchního velitele spojeneckých vojsk maršála F. Foche. Byla udělena všem mužům dohodových armád, kteří se zůčastnili Velké války.
V tomto případě se jedná o československou variantu, jíž zpracoval fr. legionář Otakar Španiel. Avers klenotu nese podobu bohyně Viktorie, která v pravé ruce třímá nad hlavou vavřínovou ratolest a v levé směrem dolu meč. Na reversu klenotu nese čs. malý státní znak obkroužený textem "Světová válka za civilisaci", lipovými lístky a daty 1914-1918.
Československá varianta medaile byla legalizována 10. 4. 1920 a stanovy byly doplněny 13. 2. 1922.

Vyznamenání pocházejí z pozůstalosti ruského legionáře Josefa Zemana.

Zdroje:
http://www.1-prapor-sos.wz.cz/clanky/vyznamenani/valecny_kriz.html

PÍSECKÝ, Ferdinand. Generál M.R. Štefánik. Praha: Svaz Národního Osvobození, 1929, s. 93. On-line: https://www.digitalniknihovna.cz/dsmo/uuid/uuid:f1326729-c812-11ea-af87-001b63bd97ba

http://www.1-prapor-sos.wz.cz/clanky/vyznamenani/medaile_vitezstvi.html

 
Legie
Ruská legie

Typ
vyznamenání


Exponát pochází z pozůstalosti legionáře v našem archívu