Zborovský účastnický odznak

Zborovský účastnický odznak

Zvláštní propagandistický status bitvy u Zborova vedl k rychlé výrobě pamětních účastnických odznaků. Odznaky navrhl a vyrobil dobrovolec J. V. Čermák z 2. čs. střeleckého pluku pravděpodobně ještě na podzim 1917 právě pro příslušníky tohoto pluku a některé exempláře se dostaly i k důstojníkům mimo 2. pluk. Legionáři „zborováci“ nosili odznak i po návratu do vlasti a objevily se i nové odlišné varianty odznaku.

První typ odznaku zhotovený ze stříbra zobrazuje meč ověnčený pod záštitou lipovými listy a vavříny s vetknutým kalichem. Od záštity vodorovně s ostřím splývají dva nestejně dlouhé konce stuhy. Kratší levá část nese datum 18. VI. 1917 a pravá část stuhy jméno Zborov v ruštině. Do uniformy či vyznamenání byl přichytáván jednoduchou jehlou.
V naší expozici můžete spatřit také neumělou ručně vyrobenou napodobeninu. Tento našívací typ vznikl pravděpodobně rovněž ještě v Rusku. Výrobce odznak zhotovil z hliníkového plechu vyřezaného do jednoduchého tvaru evokující jílec meče a dvě stuhy, čepel meče chybí, a líc odznaku je zdoben vrypy. Pod jílcem je přinýtovaný kalich z pravděpodobně mosazného plechu. Stuhy jsou jako u předobrazu opatřeny, opět pomocí vrypů, českým nápisem Zborov a datem 1917.

 
Zdroj:

http://www.legie100.com/krev-legionare/57220

http://www.legie100.com/krev-legionare/104599

Orián, Edmund. Československá legie v Rusku 1914-1920, díl I. Praha: Epoque 1900 a Naše vojsko, 2014, str. 147-149.

 


Legie
Ruská legie

Bitva
Zborov


Galerie

//funkce, která mi vybere všechny exponáty, přiřazení k legionáři pomocí id id_krev = $identifikator a uloží do proměnné $predmety