Češi v mírové misi UNPROFOR 1992–1995

19. 8. 2022