Čestné občanství bratru Petru Beckovi

19. 8. 2022