Důstojná reprezentace ČsOL a čs.legionářů ve Velkých Přílepech

19. 8. 2022