Je třeba vyjádřit úctu a pokoru před hrdinstvím těch, kteří se zasloužili o vznik Československa

19. 8. 2022