Jsou výročí navýsost smutná a tragická…

19. 8. 2022