Návrat památníku padlým legionářům 4. čs. střeleckého pluku

19. 8. 2022