Návštěva u válečné veteránky ses. Marie Michajlovičové

19. 8. 2022