Nedovolme zapomínat na naše hrdiny, nedovolme zapomínat na historii

19. 8. 2022