Nový pomník paraskupin INTRANSITIVE a TIN v Brdech

19. 8. 2022