Odborná konferencia „M. R. Štefánik a čs. zahraničné vojsko (légie)“

19. 8. 2022