Pietne spomienky na M. R. Štefánika na Slovensku

19. 8. 2022