Pokusme se obnovit otupělou paměť národa

19. 8. 2022