Položení květin členy opavské jednoty ČsOL k 75. výročí Ostravsko-opavské operace

19. 8. 2022