Pozornost namísto neuskutečněného setkání

19. 8. 2022