Prapor ČsOL dekorován čestnou stuhou Hradní stráže

19. 8. 2022