Přednáška o osvobození obce Bystřičany zaujala

19. 8. 2022