Představení knihy vzpomínek válečné veteránky ses. Naděždy Brůhové

19. 8. 2022