Příjezd prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka do osvobozené vlasti

19. 8. 2022