Připomínka 100. výročí přísahy čs. legií v Římě

19. 8. 2022