Slavnostní členská schůze Jednoty ČsOL Ostrava 1

19. 8. 2022