Slavnostní odhalení a požehnání kovaného kříže

19. 8. 2022