Sté výročí vzpoury námořníků v Boce Kotorské

19. 8. 2022