Tradiční hold paravýsadku SILVER A v obci Senice

19. 8. 2022