Ukončení veřejné sbírky ve prospěch domovů pro válečné veterány

19. 8. 2022