V Křelově u Olomouce je prezentována výstava o čs. legiích

19. 8. 2022