V Mauthausenu se vzpomínalo na popravené odbojáře

19. 8. 2022